Vedtśgter

1.  Klubbens form√•l er at samle alle bowlinginteresserede pensionister og efterl√łnsmodtagere til deltagelse i bowlingspil, klubkonkurrencer og konkurrence med ligestillede fra andre byer, samt hyggeligt samv√¶r.

 2.  Klubbens maksimale medlemstal fasts√¶ttes af  generalforsamlingen.

3.  I klubben kan optages alle pensionister, f√łrtidspensionister og efterl√łnsmodtagere. Medlemmer, der ikke l√¶ngere f√łler sig i stand til at bowle, kan forts√¶tte som passive medlemmer. Disse har ikke stemmeret p√• generalforsamlinger, og de indg√•r ikke i det af generalforsamlingen fastsatte maksimale medlemstal.

4.  Der afholdes generalforsamling hvert √•r i januar m√•ned. Hertil har alle medlemmer adgang. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt p√• opslagstavlen med 14 dages varsel. Dagsordenen skal indeholde mindst f√łlgende punkter:

 a.  Valg af dirigent

 b.  Formandens beretning

 c.  Kassererens regnskab

 d.  Behandling af indkomne forslag

 e.  Valg af bestyrelse, af revisor og af suppleanter hertil

 f.  Eventuelt

 

P√• generalforsamlingen v√¶lges bestyrelsesmedlemmer,  revisorer og suppleanter for en 2-√•rig periode s√•ledes:

I ulige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemme og 1 suppleant samt 1 revisor

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

5.  Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med f.eks. n√¶stformand, sekret√¶r, kasserer, spilleudvalgsformand m.fl. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege enkeltpersoner, udvalg, arbejdsgrupper eller lignende til at l√łse specifikke opgaver.

6.  Forslag der √łnskes behandlet p√• generalforsamlingen, skal frems√¶ttes skriftligt og v√¶re formanden i h√¶nde senest 8 dage f√łr generalforsamlingen afholdes.

7.  Ethvert lovligt indkaldt m√łde er beslutningsdygtigt, uanset de fremm√łdtes antal. Alle beslutninger og vedtagelser sker med almindelig stemmeflertal. St√•r stemmerne lige, har formanden 2 stemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, n√•r det √łnskes af mindst 5 medlemmer p√• m√łder.

8.  Bestyrelsesm√łder afholdes s√• ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer sk√łnner det n√łdvendigt.

9.  I tilf√¶lde af klubbens opl√łsning, tilfalder eventuel formue et humanit√¶rt form√•l, efter bestyrelsens sk√łn.

Januar 2019

 

footer
Forside   |  Opstarten   |  Bestyrelsen   |  Vedt√¶gter   |  Billeder   |  Videoer   |  Kontakt